חזרה להדגמה
ChoiceFreakΒeta

מבוא

דף זה מרכז מידע שימושי עבור משתמשי המערכת.

יעוד המערכת

מערכת זו עשויה להיראות שונה מכלים אחרים שנועדו לעזור בבניית מערכת שעות. להלן מובאים דגשים חשובים לגבי מתי כן ומתי לא כדאי להשתמש בה.

למה נועדה המערכת

למה לא נועדה המערכת

אזהרות

הגורם האנושי

היות ומערכת שעות נבנית על ידי בנאדם (ולא מחוללת על ידי מכונה) ישנן דרכים ליצור מערכת לא שלמה. על מנת להקל על המשתמש בבניה של מערכת שלמה נוצרו עזרים הבאים:

תיאור מסך העבודה

מסך העבודה העקרי מחולק לשני חלקים:

רשימת חברים

רשימה זו מכילה שמות כל החברים שאישרו לך להשתמש בנתוני המערכת שלהם על מנת לבנות מערכת חופפת.

ניתן להתעלם מבחירות של חלק או של כל החברים במקרה הצורך ע"י הורדת סימון ליד שמם.

הערה - רשימה זו מופיעה רק אם חבר אחד או יותר נתנו לך הרשאה מתאימה.

בחינות

אם תאריכי הבחינות זמינים עבור הסמסטר הנבחר, תקופות המבחנים מיוצגות על ידי מספר עמודות. עמודה ימנית עבור מועדי א', עמודה שמאלית עבור מועדי ב'.

אם עוצרים עם עכבר מעל תא כלשהו יופיע התאריך המתאים.

בטבלאת הבחינות מספר צבעים בשימוש:

יום חול ללא בחינות
ימי שישי
ימי שבת
יום עם בחינה יחידה
יום עם יותר מבחינה אחת
בחינה אחת או יותר מעבר לתחום המסך

צד שמאל - בחירת קבוצות

לאחר בחירה של מקצוע אחד או יותר ניתן לבחור קבוצות הרצאה/תרגול וכדומה מתאימות ע"י לחיצת כפתור העכבר על השיעורים המתאימים.


דוגמת שימוש במערכת

ניתן לחשוב על מספר דרכים לעבודה עם המערכת. להלן אחת מהן:

 1. הצטייד ברשימת מקצועות עבור סמסטר ומסלול מתאימים לפי המערכת המומלצת (לדוגמה, בקטלוג המקוון).
 2. עבור כל מקצוע ברשימה:
  1. הזן מספר מקצוע בשורת חיפוש
  2. לאחר הופעת רשומה מתאימה בבטלת המקצועות:
   1. העבר את העכבר מעל רשומת המקצוע לקבלת הערות מיוחדות
   2. בחר את המקצוע ע"י לחיצה על הרשומה בכפתור העכבר
 3. למד מהן האפשריות לכל מקצוע ע"י מעבר עם סמן העכבר מעל השיעורים, המופיעים על משטח מערכת השעות.
 4. זהה את השיעורים להם קיימת אפשרות אחת בלבד ובחר בה.
 5. השלם את הבחירה.
 6. היכנס לאתר רישום של האוניברסיטה:
  1. לכל מקצוע נבחר: וודא כי בחירתך חוקית ושלמה וכי אין הערות נוספות שלא לקחת בחשבון.
  2. בנה והגש בקשת רישום.
 7. אם ברצונך לעזור לחבריך לבנות מערכת חופפת עם שלך, הוסף אותם לרשימת החברים.

מקרא לעזרים חזותיים

להלן מתוארים עזרים חזותיים של המערכת שנועדו להקל על המשתמש בבניית מערכת השעות.

תיאור מקוצר

מקרא למקצועות

מקצוע שלא נחבר
מקצוע שנבחר
מקצוע שלא ניתן לספק

מקרא לשיעורים

שיעור שלא נבחר
שיעור עם חברים
שיעור שנבחר
שיעור חילופי
שיעור מקביל
אופציה אחרונה
שיעור שהוזז בזמן

תיאור מפורט


שיתוף בבנית המערכת

לאחר שבנית מערכת משלך ניתן לתת הרשאה לחברים איתם אתה נוהג ללכת לשיעורים לבנות מערכת חופפת לשלך.

להלן תיאור זרימת העבודה במקרה זה:

 1. אתה בונה מערכת שלך בהתאם להעדפות ואילוצים שלך
 2. אתה נותן הרשאה לחבר שלך להיעזר במערכת שלך
 3. החבר בונה מערכת שלו בהתאם להעדפות שלו כשבחירותיך (ובחירות של חברים אחרים שלו) מופיעות אצלו מסומנות בקו תחתון.
 4. החבר נותן לך הרשאה להיעזר במערכת שלו
 5. אתה לומד מהו השוני בין המערכות שלכם ומעדכן את המערכת שלך אם יש בכך צורך

תיקונים וחפיפות

היות ולא ניתן (עדיין) להימצא בשני מקומות שונים בו זמנית, התכנה אינה מאפשרת לבחור שני שיעורים חופפים בזמן.

לפעמים אין דרך להימנע מחפיפה ובמקרה שלשיעור הנחסם יש שיעורים נלווים (פגישות נוספות של אותו שיעור), גם הם נחסמים.

אחת הדרכים להתמודד עם המצב היא להזיז את השיעור הנחסם (חלקית או בשלמותו) ובכך לאפשר בחירתו ובחירת השיעורים הנלווים אליו בתכנה.

עמוד התיקונים מאפשר לשנות שעה ומשך שיעור שאין דרך להגיע אליו (כדי לקבוע זמן לעבודה עצמית לטובת השלמה) ובכך לאפשר בחירתו ובחירת השיעורים הנלווים לו.

חשוב לזכור: התיקונים מסתירים גם את הנתונים המקוריים וגם כל שינוי שיקרה להם בקטלוג הרשמי.
לדוגמה: אם הזזתי הרצאה משעה 10 לשעה 12 כי יש לי חלון בשעה 12, ואחרי זה ההרצאה המקורית זזה גם היא לשעה 12, הדבר לא ישתקף אצלי במערכת.


מטלות בית

עמוד המטלות מאפשר מעקב פשוט אחר מטלות הבית הניתנות על ידי קורסים שונים. לכל מטלה נשמרים מספר שדות ולהלן משמעות כל שדה:

שדה משמעות חובה מגבלות הערות
שיוך מי רואה את המשימה כן כל מי שבחר קורס יראה את כל המטלות שהוגדרו כ"של כל הקורס"
סוג סוג התרגיל כן למשל "תרגיל בית" או "תרגיל מחשב"
מספר מספר התרגיל כן לא ניתן להגדיר שני תרגילים עם אותם סוג ומספר לאותו מקצוע למשל "1"
מועד הגשה תאריך ושעת ההגשה כן אם לא מספקים שעה, היא נקבעת ל-"00:00" למשל "12:30 15/8" או "23/10"
נושא הנושאים המתורגלים לא מלל פשוט בלבד שדה בעל ערך בהסתכלות אחורה
קישור קישור לתרגיל לא חייב להצביע לאחד מאתרי האונ' למשל קובץ ה-PDF של התרגיל

בנוסף, עבור מטלות שלוקח זמן משמעותי להשלים, ניתן לשמור שלושה שדות נוספים ובכך לאפשר מיון לפי רמת סיכון ומאמץ נותר:

שדה משמעות חובה מגבלות הערות
שערוך מספר שעות משוערך שאמור להספיק להשלמת המטלה לא מספר (אפשרי עם נקודה צפה) מומלץ לשאול את המתרגל בסמוך לפרסום התרגיל
מוכן אחוזי המטלה שהושלמו עד כה לא מספר שלם בין 0 ל-100
הושקע מספר שעות שהושקעו עד כה לא מספר (אפשרי עם נקודה צפה)


דירוג (המשאל המותאם)

אחת השיטות הנפוצות למצוא את השיעור המתאים ביותר, היא לבקר בכמה שיעורים ולבחור את זה שהכי נראה לנו.

אופצית הדירוג מאפשרת לתת ציונים להיבטים שונים של שיעורים ודרך פשוטה להשתמש בציונים אלה, ובכך להקל על בנית המערכת הסופית.

המטרה היא להגיע למצב בו כאשר שוקלים בחירת שיעור מסויים, יהיה קל יותר להשוות בין האלטרנטיבות, לדוגמא, נניח יש שלוש קבוצות הרצאה אפשריות. ביקרנו ודירגנו את שלושתן. כעת, כשנעמוד מעל אחת מהן, נקבל תמונה הבאה:

דירוגים כמשאל מותאם

אחת הבעיות עם משאל המרצה הטוב היא שאין "טוב" שמספק את כולם. לדוגמה: יש אנשים שמעדיפים מתרגלים שמשקיעים בתיאוריה, ויש אנשים אחרים שמעדיפים מתרגלים שפותרים יותר בעיות מעשיות. בעיני הראשונים מתרגל שמשקיע בהסברים עמוקים הוא "מציאה", כאשר עבור האחרים הוא "בכלל לא משהו".

כדי לפתור בעיה זו ולאפשר שיתוף דירוגים משמעותי, התכנה מפרידה בין העדפות אישיות (כגון, "חשוב לי דגש על תירגול") לבין הציונים עצמם (כגון, "המורה הזה שם דגש על תירגול").

השימוש באופציה זו מתבצע בשלושה שלבים:

1. הגדרות דירוג אישיות

מגדירים למערכת אלו היבטים חשובים יותר ואלו פחות. ניתן לחזור ולעדכן ערכים אלו עם שינוי בהעדפות במהלך הלימודים.

2. איסוף הדירוגים

מבקרים ומדרגים שיעורים בתחילת סמסטר. נא לשים לב,

3. שימוש בדירוגים

לאחר איסוף הדירוגים, ניתן לראותם על משטח העבודה המרכזי: כשעוברים עם עכבר מעל שיעור, כל אלטרניבה שלו תציג את הציון שלה. כמו כן, אם עומדים מעל שורת סוג השיעור (לדוגמה "תרגיל 10") תוצג טבלה מפורטת של ציוני השיעור.


מערכת שעות בסמארטפון

במקום להדפיס מערכת שעות, ניתן להשתמש בגרסה ניידת של האתר.

"ההתקנה" של הגרסה הניידת מתבצעת על ידי גלישה לאתר התכנה בקישור הרגיל: http://choicefreak.appspot.com/haifa

במקום להקליד את הכתובת המלאה ניתן להיעזר בקישור-בר-קוד משמאל:

נא לשים לב,

 • התכנה נתמכת גם עבור iPod Touch.
 • עבור iPod Touch ו-iPhone: כדאי ליצור קישור אל התכנה על "Home Screen".
 • ניתן להשתמש בגרסה הניידת לאיסוף דירוגים ופרטי שיעורים חסרים.
 • הפרטים שהוזנו לתכנה בזמן שהמכשיר לא מחובר לרשת, יסונכרנו בפתיחה הבאה של התכנה כשהמכשיר מחובר לרשת.
 • בכדי לאפשר פעולה ללא חיבור לרשת, יש להמתין עד להיעלמות ההודעה "נטמן..." בפתיחה ראשונה מהמכשיר.
 • לאחר שינויים במערכת השעות דרך מחשב רגיל, יש לפתוח את התכנה בנייד כדי לאפשר לה להסתנכרן.
אין תכנת סריקה במכשיר?
כדאי להתקין ZXing

ל-Android ל-Apple
המערכת שנבחרה כל שיעורי המקצועות שנבחרו

מקרא לצבעים בגרסה הניידת

תצוגת "כל השיעורים" בגרסה הניידת משתמשת בצבעים/הדגשות הבאות:

שיעור שנבחר
שיעור שלא נבחר
שיעור ללא אלטרנטיבות
שיעור חסום על ידי שיעור אחר שנבחר
שיעור חסום על ידי שיעור ללא אלטרניבות אחר שנבחר


שילוב מערכת השעות ביומן של הנייד

על מנת לקבל התראות היומן, כגון בסוף ה״חלונות״, ולצפות במערכת השעות ללא צורך בפתיחת תוכנה כלשהי, ניתן לשלב אותה בתוכנת לוח השנה של הנייד.

לשם כך, בלשונית ״נייד״ יש לתת הרשאה ל-ChoiceFreak לגשת ללוח שנה של גוגל, ולאחר מכן לוודא שהנייד מציג גם את האירועים המיוצאים.

כדאי לזכור:

אם תוך מספר דקות אחרי שמירת מערכת השעות, השיעורים לא הופיעו בתוכנת לוח השנה של הנייד:

לבעלי טלפון עם Android

מערכת השעות על מסך נעילה

כדי לראות את שיעורי היום בלי לפתוח את המכשיר:

מצב שקט אוטומטי

על מנת להעביר את המכשיר למצב שקט בתחילת השיעור וחזרה בסופו:

לבעלי iPhone

כדי לראות את שיעורי היום בלי לפתוח את המכשיר: יש לוודא ש-widget לוח השנה ו/או Up Next מופעלים בהגדרות מסך ה-widget-ים.